logo

Коремна и Колоректална хирургия. Неоперативно лечение на хемороиди и анални фисури

Специалист Коремна и Колоректална хирургия

Моето мото

 • Отговорност
 • Етика
 • Дискретност

Практикуващ коремен хирург, проктолог от 1996 г.

повече »»

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

0886 72 72 07

ЗАПИШЕТЕ ЧАС!

Партньори

Договорен партньор на Национална здравноосигурителна каса

Договорен партньор на Застрахователно Акционерно Дружество "България здраве" АД

Договорен партньор на "Дженерали Закрила Здравно осигуряване" АД
"Дженерали Застраховане" АД

Философия на моята практика

 • Излагам обективно същността на заболяването и всички методи за лечение с техните предимства и рискове.
 • Давам право на избор и провеждам лечение, което най-добре съответства на интересите и нагласата на моите пациенти.
 • Довеждам докрай всяко лечение. Ако това е извън моите възможности осигурявам връзка с най-добрите специалисти в съответната област.

Професионално развитие

КЛИНИЧНА НАСОЧЕНОСТ

Колопроктология - онкологични и неонкологични заболявания на дебелото черво. Диагностика, оперативно и неоперативно лечение на заболяванията на ануса, аналния канал и правото черво. Съвременни методи за терапия на хемороидалната болест. Долна ендоскопия.


Обща хирургия - коремна конвенционална и лапароскопска хирургия. Злокачествени заболявания на гастроинтестиналния тракт.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Медицина, Обща и коремна хирургия. Спешна хирургия. Проктология. Практическо обучение на студенти по медицина, стажанти лекари, специализанти и следдипломни кваификационни курсове.

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 • 2012 – Главен асистент към Катедрата по Пропедевтика на Хирургическите болести към МУ Пловдив,
 • 2011 – Редовен асистент към Катедрата по Пропедевтика на Хирургическите болести към МУ Пловдив
 • 2011 - Защитен дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен «ДОКТОР» по Обща Хирургия с шифър 03.01.37 – 2012, Медицински Университет, Пловдив.
 • 2003 – Отговорник по Научната работа към Катедрата по Пропедевтика на Хирургическите Болести към МУ Пловдив – секция Обща хирургия
 • 2001 – Ординатор към Клиниката по Обща и Оперативна Хирургия с Колопроктология
 • 2000 – 2007 Хоноруван асистент към Катедрата по Пропедевтика на Хирургическите болести
 • 1999 – Редовен докторант към Катедрата по Пропедевтика на Хирургическите болести
 • 1997 – Ординатор по чл. 68 от КТ към същата клиника
 • 1996 – Клиничен Ординатор към Клиниката по Обща и Оперативна Хирургия с Колопроктология
 • 1989-1995 – Студент по медицина в Медицински Университет – Пловдив
 • 1987-1989 – Редовна военна служба
Следдипломна квалификация
 • СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ - 2000, Медицинска Академия, София.
 • АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ – 2002, Медицински Университет, Пловдив.
 • ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ – 2002, Медицински Университет, Пловдив.
 • NEW FRONTIERS IN DIAGNOSIS AND MENAGEMENT OF GASTROINTESTINAL AND PANCREATIC DISEASES - postgraduate course – Athens, 2002
 • ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ - 2003, МБАЛ “Св. Анна “, София.
 • ЖЛЪЧНО ЧЕРНОДРОБНА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ – 2003, Медицинска Академия, София.
 • CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENTS IN THE MENAGEMENT OF ABDOMINAL MALIGNANCIES – postgraduate course – Athens, 2005
 • ОНКОЛОГИЯ – София, НОЦ 2007
 • ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ С БИОПСИЯ – 2009, Медицински Университет, Пловдив. Сертификат за правоспособност
Професионален опит и членство в съсловни организации:
 • повече от 10 год. стаж в областта на плановата и спешна хирургия
 • 1997 Българско хирургическо дружество.
 • 1998 Национален гастро-хирургичен клуб.
 • 2000 Национална съсловна организация на лекарите хирурзи.
 • 2002 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SURGEONS AND GASTROENTEROLOGISTS
Защитен дисертационен труд на тема:
 • „Съвременни аспекти при водене на периоперативния период и превенция на хирургичната инфекция в плановото оперативно лечение на колоректалния карцином” 2011, Медицински Университет, Пловдив. автореферат>>>виж от тук
Професионален опит и съвременни методи. Истината за Вашето здраве. Решението е Ваше и е толкова лесно!