logo

Коремна и Колоректална хирургия. Неоперативно лечение на хемороиди и анални фисури

Специалист Коремна и Колоректална хирургия

Моето мото

  • Отговорност
  • Етика
  • Дискретност

Практикуващ коремен хирург, проктолог от 1996 г.

повече »»

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

0886 72 72 07

ЗАПИШЕТЕ ЧАС!

Партньори

Договорен партньор на Национална здравноосигурителна каса

Договорен партньор на Застрахователно Акционерно Дружество "България здраве" АД

Договорен партньор на "Дженерали Закрила Здравно осигуряване" АД
"Дженерали Застраховане" АД


Философия на моята практика

  • Излагам обективно същността на заболяването и всички методи за лечение с техните предимства и рискове.
  • Давам право на избор и провеждам лечение, което най-добре съответства на интересите и нагласата на моите пациенти.
  • Довеждам докрай всяко лечение. Ако това е извън моите възможности осигурявам връзка с най-добрите специалисти в съответната област.

ЦЕНОРАЗПИС

НА ХИРУРГИЧНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Част Медицински дейности, заплащани пряко от пациента (извън посочените в част II )

 

Хирургия и Проктология* - цени на прегледи и процедури
*Проктологията eдял от хирургията, занимаваща се със заболяванията на дебелото и правото черво, както и на перианалната област.

Първичен преглед  (вкл. аноскопия) 30 лева
Вторичен преглед 15 лева
Видеоендоскопия 70 лева
Видеоендоскопия с отстраняване на колоректален полип и/или биопсия (вкл. хистологично изследване на материал) 150 лева
Отстраняване на хипертрофирала анална папила, перианална фистула или пиларна киста (вкл. местна анестезия) 120 лева
Неоперативно отстраняване и лечение на вътрешни хемороидални възли – (зависи от броя на възлите, стадия и методиката на обработка) от 80 до 240 лева
Оперативно премахване на хемороидален възел – усложнен или неусложнен –  (вкл. местна анестезия) 120 лева
Лечение на хемороидална тромбоза – евакуация   (вкл. местна анестезия) 60 лева
Инцизия и лаваж при пиларна киста или перианален абсцес 60 лева
Отстраняване на перианални кондиломи - в зависимост от размера, броя на кондиломите и обхванатата площ   (вкл. местна анестезия) 25 до 120 лева
Превръзка, вкл. манипулация, извършена  от лекар 20 лева
Превръзка от медицинска сестра 10 лева
Медицинска консултация и проследяване в следоперативен период 150 лева

Амбулаторна хирургия с локално обезболяване – цени на интервенции
съгласно Медицински стандарт по хиругия -  Наредба № 3 от 27.01.2015 г. на МЗ


Амбулаторни хирургични операции
Включващи:Инцизия на повърхностни гнойници, екстирпация на подкожни и кожни тумори до 3 см, екстракция на нокът с пластика, френулотомия, екстракция на чуждо тяло, електроексцизия на папиломи и базиломи
60 лева
Амбулаторни хирургични операции
Включващи:Екстирпация на голям повърхностен тумор над 3 см., циркумцизия, пластика на цикатрикси, ексцизия на доброкачествени кожни тумори
120 лева

 


Част II  Прегледи и процедури заплащани по Здравна каса

Първичният и един контролен преглед от хирург проктолог могат да се осъществят и с талон-направление № 3 на НЗОК (хирург)!


Ред и условия за заплащане на медицинските дейности  от ЗЗОЛ

1. Първичен преглед на ЗЗОЛ
Задължително здравноосигурените лица, на които е издадено „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ - НЗОК № 3) не заплащат медицинския преглед в амбулаторни или домашни условия, който включва снемане на анамнеза, общ и локален статус, оценка на здравословното състояние и оценка на медицински проблем

2. Вторичен преглед на ЗЗОЛ
Срещу издаденото „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ - НЗОК № 3), на ЗЗОЛ може да бъде извършен и един вторичен преглед в рамките на 30 дни от първичния преглед.

3. Потребителска такса
Задължително здравноосигурените лица заплащат за всяко посещение потребителска такса  в размер 2,90 лв.
Лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заплащат за всяко посещение сума в размер 1,00 лв.
Потребителска такса не се заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 3 от ЗЗО, както и от лицата със заболявания, посочени „Списък на заболяванията, при които ЗОЛ са освободени от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“


Информация за пациента:
За здравно осигурени пациенти ( ако се наложи),  БОЛНИЧНОТО  лечение е по клинична пътека и се заплаща от НЗОК. 
Някои болнични заведения изискват допълнително заплащане по техен ценоразпис, за което Медицински Център „ФАМА МЕДИКАЛ“ ЕООД  не носи отговорност !

Професионален опит и съвременни методи. Истината за Вашето здраве. Решението е Ваше и е толкова лесно!