Телефон: 0886 72 72 07
# #

Стадии на хемороидалната болест

default

Стадии на хемороидалната болест и избор на подходящо лечение

Хемороидите са заболяване с постепенно прогресиращ ход. Като и при всяко друго заболяване - изчакването не е добър избор. Колкото по-рано се диагностицират, толкова лечението преминава по-леко и по-бързо. В I-ви и  2-ри стадий се прилагат неоперативни методи в амбулаторни условия – без болничен престой. Това са т.нар. миниинвазивни методи за лечение на хемороидалната болест. Тези методи се понасят по-лесно от пациента – относително безболезнени, без хоспитализация и откъсване от работа. В III –ти стадий все още може да се опита миниинвазивно лечение, но не винаги се постига успех.  При напреднала фаза на хемороидите оперативната намеса е единствения избор.

Стадий I
Начален стадий в развитието на хемороидите. Няма болка. Възможен е дискомфорт и парене в аналната област след дълго пътуване например. Кървенето е рядко и оскъдно. В повечето случаи състоянието не търпи развитие с години.
Първо е необходима е екзактна диагностика. Често спазването на подходяща диета и хигиенен режим е достатъчно решение. На практика това е пъвата и задължитена стъпка. Прилагат се и редица локално действащи и съвременни венотонични медикамент с отличен резултат. За да се предотврати прогресиране към втори стадий понякога е уместно да се приложат и някои миниинвазивни методи на лечение.

Стадий II
Хемороидалните възли започват да се уголемяват и отпускат, но излизат навън от ануса само при позиви за дефекация. Появява се регулярно кървене с тенденция към увеличаване на количеството изгубена кръв. Може да има болка и сърбеж. Пациентите са застрашени от настъпване на тромбози и инкарцерация на възлите.
На този етап миниинвазивните амбулаторни методи на лечение са задължителни ! Добавят се венотонични медикаменти. Ако не се предприеме лечение - хемороидалната болест преминава в следващия трети стадий – най-често след настъпило усложнение. Запомнете – на този стадий операция може да бъде избегната във всички случаи !

Стадий III
Хемороидалните възли започват да „изпадат навън” при дефекация, но все още се прибират сами след няколко часа. Налице е значителен дискомфорт, болка и обилно кървене – понякога на струйка. Все още в опитни ръце е възможно отстраняване на хемороидите амбулаторно и без операция.

Стадий IV
Хемороидалните възли постоянно пролабират от ануса или изпадат при малко усилие – състоянието е крайно неприятно - по правило има чести усложнения и обостряния. Не бива да се допуска прогресиране до този стадий, защото на този етап лечението е единствено оперативно.